Certifikace manažera testování software

Manažer testování nebo test analytik potřebuje znalosti z oblasti návrhu sofware, návrhu testování, i z obecného managementu prací — plánování, sledování a řízení průběhu činností. Certifikace prověřuje všechny klíčové oblasti schopností.

Komu je certifikace určena

Certifikát manažera testování je určen pro

 • Pracovníky odpovědné za testování software
 • Vedoucí pracovníky IT týmů obecně
 • Pracovíky odpovědné za kvalitu v IT

Požadavky na certifikát test manažera a analytika testování

  • Typy testů a jejich užitečnost
  • Metody provádění testů, jejich výhody a nevýhody
  • Master test plán
  • Analýza chyb
  • Metody kontrolování testování
  • Odhadování počtu chyb v aplikaci
  • Bezpečnostní požadavky a jejich význam
  • Proncipy politiky jakosti
 • Prezentaci plánu testů software
 • Prezentaci vyhodnocení průběhu testů

O samotném průběhu certifikace se více dočtete zde.