Certifikát business analytika

Od business analytika se očekává orientace ve všech oblastech business analýzy od sběru požadavků a jejich analýzy, až po návrh změn v oblasti businessu a podnikových infromačních systémů. Tomuto rozsahu odpovídají i požadavky certifikace. Certifikát business analytika je určen pro:

 • Analytiky SW týmů navrhujících funkčnost a vlastnosti informačních systémů
 • Business analytiky pomáhající navrhnout změny fungování organizace - procesů, jejich automatizace, tvorbu výstupů klientům apod.
 • Vlastníky systémů s odpovědností za jejich údržbu a rozvoj

Certifikace provádí zkušený analytik, přispěvatel do revizí standardu BABOK a školitel business analýzy.

Požadavky na certifikát business analytika

 • Požadavky:
  • Význam business analýzy
  • Procesy řízení požadavků, validace business analýzy, komunikace požadavků a řešení
  • Informační potřeby vedení společností od business analytiků
  • Jazyk popisu procesů BPMN
  • Základy informační architektury
  • Základy práce s informacemi ve společnostech
  • Základy knowledgebase
  • Základy popisu funkčních a mimofunkčních požadavků
  • Základní orientace v modelu Zachman Framework – požadavek na prezentaci výstupů úrovní 1 — 2

  • Znalosti strategické analýzy, ověřování řešení, návrh alternativ, návrh systémového řešení
  • TOGAF – požadované elementy enterprise architektury a jejich význam
  • Orientace v modelech organizačních struktur
  • Schopnost návrhu organizační změny
  • Základní principy SOA, principy návrhu enterprise aplikací
  • Znalosti funkčních a mimofunkčních požadavků
 • Prezentaci business analýzy pro softwarový produkt
 • Prezentace znalosti business prostředí vybraného oboru (obor dle volby pracovníka)

O samotném průběhu certifikace se více dočtete zde.