Příprava zadání – Business a funkční analýza pro SW projekt

Kvalita business analýzy rozhoduje o úspěšnosti celého projektu. Využijte naší pomoci a dostanete analýzu řešení, které skutečně potřebuejte.

Všichni dodavatelé software nabízejí analýzu jako součást dodávky. Mnohé firmy jí dají přednost v představě, že dostat všechno na klíč je nejlepší možné řešení. Je to ale stejné, jako když si na klíč koupíte dům a na dodavateli necháte návrh, ocenění, realizaci a – většinou – i stavební dozor. Ve výsledku dostanete to, co dodavatel uměl, ale jen málo přizpůsobené tomu, co potřebuje vaše firma.

Naproti tomu nezávislá analýza je podobná práci kvalitního architekta, který v prvé řadě řeší, co potřebujete vy a teprve potom přijde otázka, jak vaše potřeby realizovat s dodavateli.

Více o nezávislé analýze

Cílem analytika dodavatele je především prodat produkt s co nejmenším počtem zásahů a úprav. Má také minimální snahu ovlivňovat vlastní business zákazníka, což na první pohled vypadá jako vstřícný postoj, ale důsledkem je, že dostanete produkt, který není přizpůsoben firmě a nikdo vám nepomůže přizpůsobit firmu softwarovému produktu.

Business analytik správně řeší problém změny komplexně - navrhuje změny v organizaci a pomhá vybrat optimální způsob, jak podpořit firemní činnosti.

Softwarové firmy školí své analytiky na softwarovou analýzu – tedy analýzu zaměřenou na vytvoření zadání pro SW produkt.Není to chybou dodavatelů, je chybou zákazníka, že od nich očekávají více. Stejně jako by bylo chybou očkávat od stavbyvedocího a rozpočtáře služby architekta.


Nezávislá analýza projektu pomáhá

Špatně zpracovaná analýza nebo analýza realizovaná až v rámci dodávky software je nejčastějším důvodem selhání celého projektu i dlouhodově špatných vztahů dodavatelů IT a klientů.

Po dodavatelích se často požaduje cenová nabídka před zpracováním analýzy, tedy v době, kdy není dodavateli a většinou ani nakupující organizaci zřejmé, co je skutečně potřeba dodat. Nabídka bez určení obsahu je vždy nepřesná a vede ke sporům, co je a není součástí ceny.

Pokud si je dodavatel zakázkou jist, navrhne řešení co největší, a tedy drahé. Vyhne se tak riziku následnému navyšování rozsahu. Zaručeně ale ceou částku vyfakturuje.

Pokud jde nákup přes výběrové řízení, nabídnou naopak firmy řešení co nejmenší, aby zakázku získaly nízkou cenou. Nekvalitní nebo zcela chybějící analýza jim umožní dodat produkt postrádající mnoho nezbytných funkcí. Dodavatel ví, že zakázky na dodělání chybějících funkcí dostane zase on – nikdo jiný reálně nepřipadá v úvahu.


Nezávislá analýza není systémový integraátor

Zejména u větších projektů je snaha otázku nezávislé analýzy řešit přes systémového integrátora. Bohužel, toto řešení vede k výraznému prodražení projektu, ale nepřináší výhody nezávislé analýzy.

Systémový integrátor je placen podle rozsahu zakázky. Jeho zájmem proto je, aby dodávka byla co největší. Navrhuje řešení komplexní, nikoli optimální.

S rolí systémového integrátora vzniká prostředník, který zůstává prostředníkem i po dokončení projektu a správu systému dále zdražuje, protože smlouvy jsou většinou nastavené tak, že zásahy do systému musí jít opět přes něj. Systémový integrátor tak typicky řešení zdraží o desítky procent při dodávce, ale i při následné správě. TCO (celková cena řešení) tak vzroste cca o 30 – 60%. Role integrátora pochopitelně má smysl v případě komplexníxh dodávek, na které schopnosti nakupující organizace nestačí. Není ale cestou k zajištění nezávislé analýzy.

Naopak, business analýza nezávislá na systémovém integrátorovi umožní, aby práce integrátora byla pod kontrolou už v průběhu realizace, ale především umožní jeho roli ukončit s dodávkou systému, protože správu systému plně zajistí dodavatel a integrátor už není potřeba. TCO se tak může snížit třeba i o polovinu.


Co pro vás při analýze uděláme

V rámci business analýzy pro Vás zajistíme všechny nezbytné kroky:

  • Přípravu vize projektu
  • Naplánování analýzy
  • Řízení analýzy a to včetně vašich analytiků nebo analytiků jiných třetích stran (např. dodavatelů)
  • Zpracování požadavků
  • Návrh business řešení – procesních a organizačních změn i návrh podpory businessu pomocí IT systémů
  • Podpora v průběhu řešení i kontroly plnění ze strany dodavatele
  • Vyhodnocení úspěšnosti projektu po jeho dokončení a náslendou optimalizaci nových činností.

Jsme připraveni zajistit i kompletní kontrolu kvality dodaného produktu.

Při práci využíváme nejmodernější standardy a postupy - procesní metodiku ADM z TOGAF, grafické modelování v BPMN, ArchiMate. Stejně tak dokážeme spolupracovat s týmy, které používají jiné metodiky, např. RUP a jazyk UML.

Související služby