Certifikace

Smyslem certifikace businesss analytika je prokázat, že analytik je připraven na jednu z nejodpovědnějších činností: navrhovat změny fungování organizace. Současně je cílem certifikace završit vzdělávání a mít možnost prokázat, že se účastník vzdělávání skutečně věnoval a na práci je kvalitně připraven. Certifikace proto není formálním krokem, ale testem, který schopnosti analytika všestranně prověřuje.

U PDQM můžete získat:

Průběh certifikace

PDQM dbá na to, aby certifikace skutečně prokázala schopnost účastníků. Námi vydané certifikáty v žádném případě nejsou „zadarmo“, ani nejsou vystavovány automaticky po absolvování kurzů. Povinnou součástí každé certifikace je prezentace vlastní práce; certifikace tak nezkouší pouze znalosti, které je možné se naučit z příruček, ale ověřuje i praxi, kterou uchazeč získá výhradně vlastní prací.

Každá certifikace se skládá z:

  • Testu znalostí
  • Předložení vlastní analytické práce
  • Prezentace práce

Certifikace pro účastníky výhradně e-learnigových kurů probíhá vzdáleně, pro účasnítky kurzů s lektorem probíhá osobně. U certifikací organizovaných firmou pro své zaměstnance doporučujeme i účast vedoucího pracovníka v komisi, protože se zvýší kontrola práce pracovníka.


Jak ověřit, jestli je certifikát platný?

Pravost každého certifikátu pracovníka zdarma ověřujeme po dobu 10 let po certifikaci.

Abyste ověřili, že certifikát analytika vydaný PDQM je platný, napište nám jméno a příjmeno pracovníka a rok certifikace, případě pošlete fotku představeného certifikátu. Zdarma potvrdíme, zda jde o námi vydaný certifikát.

Upozornění:

Certifikát může být vystaven v českém, anglickém nebo německém jazyce, ověření provádíme pro všechny jazyky.

Neověřujeme jiné certifikáty, než námi vydané. (Logo a označení PDQM musí být na certifikátu uvedeno).