Implementace standardu řízení – ISO normy, CMMI modelu

Pomůžeme vám plnit normy ISO 26262, ISO 27000, ISO 20000, CMMI-DEV, CMMI-SVC, regulatorní i legislativní předpisy, které vyžadují odpovídající ochranu dat, procesní řízení, plánování a kontrolu kvality práce.

Uvedení normy ISO nebo modelu CMMI do praxe vyžaduje dost zkušeností i trpělivosti a řada společností se nechá strhnout k chybám, které celý projekt snadno zhatí. Využijte našich služeb a vyhněte se problémům, které nejenom zastaví projekt, ale často rozvoj firemní kultury na delší dobu zastaví.

Jak vám pomůžeme

Naše pomoc je mnohem více, než sepsat povinnou dokumentaci:

 • Pomůžeme najít vhodný model, jak normu zavést, aby využívala výhod organizace a současně byly její požadavky naplněny. Máme zkušenosti, jak se liší práce v malé firmě a velké korporaci a dokážeme navrhnout procesy a postupy na míru vašim činnostem, partnerům a velikosti.
 • Dokážeme požadavky normy i vytvořených procesů a postupů vysvětlit pracovníkům a přesvědčit je o výhodách změny.
 • Dokážeme integrovat požadavky různých norem do společného celku. Připravíme vše potřebné pro certifikaci.
 • Pomáháme i po zavedení s interními audity, zlepšováním procesů případně školením. Stejně tak ale umíme celou agendu předat vašim pracovníkům.

Proč systém řízení procesů s námi
 • Umíme výborně analyzovat současné postupy a navrhnout řešení tak, aby využilo stávající praxi.
 • Nepřicházíme s napsanými postupy, které jsou všechno mož­né, jen ne odpovídající kultuře a zkušenostem vašich lidí, ale vycházíme z vašich postupů a pravidel, které sladíme s po­ža­dav­ky norem
 • Dokážeme změny vysvětlit i vytvořit dlouhodobý systém vzdělávání využívající e-learning.
 • Pomůžeme s procesy i po implementaci změn – např. zajistíme interní audity.
 • Umíme vytvořit přehlednou, stručnou a čtivou dokumentaci.
 • Dokážeme navrhnout změny do podnikových informačních systémů, navrhnout efektivní metody sběru povinných informací.
 • Vytvoříme přehlednou procesní mapu, která umožní procesy efektivně rozvíjet.

Jaké máme zkušenosti
 • Máme praktické zkušenosti s řadou standardů a umíme zohlednit i požadavky české legislativy (např. zákon o ochra­ně osobních údajů a jeho evropská varianta) a evropské regulatoriky, ať už jde o bankovní regulatoriku nebo pravidla zveřejňování informací a interního auditu SOX.
 • Společnostem z automobilového průmyslu pomáháme se standardem ISO 26262 a IATF 16949.
 • Společnostem poskytujícím služby zajišťujeme plnění standardů ISO 20000, ISO 27000, CMMI for Services.
 • Výrobním společnostem pomáháme se standardy OHSAS 180002, ISO 9001, ISO 14001.
 • Softwarovým společnostem a IT týmům pomáháme se CMMI for Services, CMMI for Development, ITIL, ISO 15504, SPICE.
 • Pomáháme i s implementací zákonů a jiných norem.

Související služby