Systémová podpora norem

Pomůžeme vám plnit normy ISO 26262, ISO 27000, ISO 20000, CMMI-DEV, CMMI-SVC, ISO 9000, regulatorní i legislativní předpisy, které vyžadují odpovídající ochranu dat, procesní řízení, plánování a kontrolu kvality práce. Zjistíte, že pak máte méně práce, než před plněním!

Nejčastějšími důvody, proč nejsou normy ISO a další oblíbené, jsou, že jejich plnění ničemu nepomáhá a zdržuje. Bohužel tomu tak často je, ale chyba není na straně norem, vina je na straně implementace, zejména chybějící systémová podpora.

Normy vyžadují řadu činností, které mají smysl jen, když se dělají správně. Vyžadují také dokladovat, co všechno bylo uděláno, kdy a kým. Tradičně se toto „dokladování“ řešení nějakým formulářem, např. hlášením závady, nebo zápisem z porady. Ano, ty doklady jsou potřeba, ale nemusí stát ani vteřinu času.

Systémová podpora norem má smysl!

Všechny normy týkající se kvality vyžadují evidenci kvalifikací, odpovědností, činností i rozhodování. Pokud nemáte systémovou podporu, mnoho záznamů se musí dělat ručně a norma skutečně zdržuje. Teprve se systémovou podporou norma pomůže, protože je na pozadí činností, které máte dělat, pomáhá, aby se práce udělaly porádně a včas, zlepší kvalitu plánování i řízení. A povinné zázhamy vznikají automaticky.

Systémová podpora není evidence vyplněných formulářů. To je dynamické řízení činností, komunikace a spolupráce, které šetří čas. To je metodika, která pracuje s vámi i za vás.

Co přináší systémová podpora norem a standardů

  • Dynamické úkoly
  • Informace tam, kde jsou potřeba, ne ve směrnicích
  • Kontrolu, že všechny požadavky zákazníka jsou vyřešeny
  • Kontrolu, že se vyřeší všechny problémy
  • Automtické naplánování povinných revizí, kontrol nebo výměn
  • Řízení porad, které ušetří spoustu času
  • Dokumentaci, která skutečně pomáhá, protože ji máte při ruce a bez hledání