Systémová podpora plnění GDPR

GDPR ochrana GDPR vyžaduje ochranu osobních údajů, ale také evidenci zpracování a dohled na všemi místy, kde se s GDPR pracuje – počínaje webovým formulářem, personálním systémem konče. PDQM má díky systému AyMINE řešení, které péči o GDPR povinnosti výrazně usnadňuje.

Proč systémová podpora

Každá firma a organizace s osobní údaji pracuje mnoha způsoby – uchovává je v evidencích, předává státním a často i nestátním organizacím, posílá emaily, pracovníci si uchovávají kontakty na klienty ve svých mobilních telefonech. Nic z toho není špatně, pokud jsou dodržena pravidla, která zákony nařizují.

PDQM umí pomoci odobornou pomocí i s technickým zajištěním ochrany a řádného zpracování:

 • Personální systém plně vyhovující GDPR
 • CRM systém podporující zapomenutí a vyřazení kontaktu z evidence i z mobilů vašich zaměstnanců
 • Evidence dotazů a stížností na zpracování osobních údajů
 • Uchovávání a kategorizace souhlasů se zpracováním osobních údajů
 • Evidence samotného zpracování

Díky systému AyMINE vám můžeme pomoci nejenom radou, ale i technicky.

Jak vám pomůžeme, když budete chtít

 • Zrevidujeme procesy, systémy, vstupy a výstupy, jestli je všechno v pořádku
 • Doporučíme, co a jak upravit, pokud něco v pořádku není
 • Vytvoříme evidenci zpracování, kterou ze zákona musíte mít
 • Pomůžeme vám chránit osobní údaje zaměstnanců, spolupracovníků i zákazníků
 • Dodáme vám CRM, správu zakázek nebo personální systém, které požadavky GDPR splňují
 • Zavedeme vám evidenci sledování dotazů a požadavků

Umíme pomoci?

Poradit umíme dobře. Podporujeme bezpečné zpracování osobních údajů na Karlově univerzitě, organizaci, která má záznamy o milionech osob. Troufáme si tvrdit, že není v Česku organizace, kde by problematika GDPR byla složitější.

Pomoci ale umíme i malým firmám nebo soukromníkům. Pomáhali jsme např. lékařce, sboru evangelické církce ČCE, nebo firmám s pár zaměstnanci.