Exekuční pomoc, chod firmy a projekty

Aktivně vám pomůžeme s řadou činností v oblasti marketingu, obchodu, smluvních vztahů nebo řízení projektů, které firma potřebuje a často jí chybí odborníci. PDQM má know-how a zkušenosti a poskytujeme nejen návody a rady, ale jsme připraveni se aktivně podílet na konkrétních činnostech ve vaší firmě. Náš odborník se stává externím spolupracovníkem, „outsorsovaným“ odborníkem.
Vypracujeme vám marketingový plán, zpracuje zadání na "dizajn obalu" pro grafickou agenturu, nebo třeba navrhneme způsob prodeje v konkrétním prodejním kanále.

Implementace zákonů a norem

Potřebujete, aby procesy, služby a lidé plnili zákony a normy? Máme bohaté zkušenosti se zaváděním standardů a zohledeněním zákonů ve firmách velmi odlišných typů. Např. jsme bance pomáhali s přechodem na nový občanský zákoník, nebo IT firmě naplnit řadu ISO standardů.

Funkce pověřence podle GDPR Právní podpora

Kvalita od začátku do konce

Kvalita není zajištěna normami, o tu se musí postarat každodenní procesy. PDQM má zkušenosti se všemi kroky, které kvalita skutečně vyžaduje. A se všemi jsme připraveni vám pomoci

Zavedení ISO, CMMI standardů Řízení kvality

Rozvoj strategie

Marketingové řízení a projekty Komerční řízení, strategie, plánování, akce Prodej, formy prodeje, prodejní kanály

Výběr odborníka

Výběr kvalifikovaného odborníka na pozice, kterých je ve firmě jen pár, je velmi obtížné. Není s čím srovnávat, často chybí kdokoli, kdo by schopnosti kandidáta dokázal posoudit. V takové situaci pomoc nezávislých odborníků může ušetřit mnoho prostředků a problémů.

Lidské zdroje