Podpora pro IT a Automotive

Základem naší pomoci je výborná znalost toho, jak IT pomáhá busiessu a jak v procesech plnit standardy a předpisy. IT technologie jsou dnes všudypřítomné a zejména ve vývoji dopravních prostředků - nejenom aut, ale i vlaků a dalších - hrají stále významnější roli. Proto jsou IT a Automotive sobě blíž, než se na první pohled zdá.

IT podpora pro segmenty firmy

Efektivní vyžívání IT pro firemní procesy se stále rozvíjí, ale už dnes není oblast, kterou by IT nepodporovalo. S mnoha z nich vám umíme pomoci vytvořit systémovou podporu nebo najít dodavatele, který vám provoz firmy zefektivní a zlevní.

Kde je u firem nejčastěji možost zlepšení

Implementace zákonů a norem

Potřebujete, aby procesy, služby a lidé plnili zákony a normy? Máme bohaté zkušenosti se zaváděním standardů a zohledeněním zákonů ve firmách velmi odlišných typů. Např. jsme bance pomáhali s přechodem na nový občanský zákoník, nebo IT firmě naplnit řadu ISO standardů.

Kvalita od začátku do konce - nejen pro automotive

Kvalita není zajištěna normami, o tu se musí postarat každodenní procesy. PDQM má zkušenosti se všemi kroky, které kvalita skutečně vyžaduje. A se všemi jsme připraveni vám pomoci

Zejména pro zmíněný Automotive sektor je plnění stanardů zásadní. Bez dodržování standadů VDA 6.5, Automotive SPICE a ISO 26262 není možné vyrábět téměř nic. Se všemi těmito standardy pomáháme. Nabízíme školení, pomoc s jejich zavedení i systémovou podporu, bez které je v podstatě nemožné standary dodržovat.

Zavedení ISO, CMMI standardů Řízení kvality

Požadavky na dodržování stanadradů se ale samozřejmě netýkají jenom automotive. Pomáháme i s řadou dalších standardů a to pro mnoho oborů:

Podpora efektivního IT ve firmách

Pro mnoho nejenom menších, ale i středních firem už není IT tým součástí firmy, ale službou, která je zásadní pro fungování, ale co nejvíce outsourcovaná. O to složitější je ale otázka, zda je rozsah IT služeb i jejich kvalita odpovídající potřebám organizace i ceně na trhu.

Kvalitní IT vyžaduje dobrou strategii, které se drží nejenom IT, ale vedení společnosti. Pokud je součástí i interní tým, jsou zapotření kvalitní pracovníci i procesy. Umíme se na IT v kontextu firmy díval holisticky a najít nejlepší spolupráce a využití IT.

Pomáháme:

Podpora pro personální oddělení

Personální oddělení se stará o nejdůležitější součást firmy &ndash lidi. S ohledem na to si zaslouží i plnohodnotnou systémovou podporu, která práci personálního oddělení a důležité informace, které o lidech má, se musí stát základem moderního ERP dnešní doby. A to i přo doržení pšech pravidel GDPR. Aymine je systém pro 21. století, které vám přinese do práce personálního oddělení víc, než si myslíte.

Výběr kvalifikovaného odborníka na pozice, kterých je ve firmě jen pár, je velmi obtížné. Není s čím srovnávat, často chybí kdokoli, kdo by schopnosti kandidáta dokázal posoudit. V takové situaci pomoc nezávislých odborníků může ušetřit mnoho prostředků a problémů.

Lidské zdroje Personální systém AyMINE – business bez starostí