Prodej, formy prodeje, prodejní kanály

Pokud jsme říkali, že marketing je základní řídící jednotkou firmy, tak prodej je ta, která je nejviditelnější a v první linii, ta která generuje obrat.

A proto je také prodej zcela zásadní součástí úspěšného působení většiny organizací na trhu. Správné nastavení funkce prodejního oddělení je otázkou bytí a nebytí firmy. Prodejní oddělení musí pracovat jako dobře namazaný stroj, na plné obrátky a s plným nasazením. Do tohoto stroje je ovšem potřebné neustále vnášet nové podněty, prvek kreativity a hledání nových prodejních nástrojů a možností.

Správně fungující prodejní oddělení dokáže využít všechny možnosti a výhody, které přináší nabízený produkt a které generuje firma jako celek.

K tomu je ale třeba, aby prodejní strategie byla správně nastavena, aby prodejní tým volil správně prodejní kanály a způsoby prodeje. Není nic horšího, než když je výrobek nabízen na nesprávném místě, nesprávným lidem a doprovázen chybnou argumentací. Nejen, že generované obraty budou nízké, ale s velkými náklady dělá prodej danému produktu nedobrý obraz u zákazníků. Prodejní tým musí vědět co dělá a proč to dělá. Velkou roli hrají také systémy. Práce prodejního týmu musí být systematická nikoli náhodná. Musí pokrývat celé spektrum potenciálních zákazníku a vědět kde je potenciál největší a kde naopak menší. Podle toho správný prodejní tým určuje svoje priority. Obchodní zástupci v poli potřebují dokonalou podporu a zázemí. Jejich prvořadou rolí je oslovovat zákazníky a prodávat. Čím více času stráví ostatními aktivitami tím méně prodají. Efektivita prodeje je základní parametr, kterým se měří úspěšnost prodejního oddělení.

PDQM vám poradí jak úspěšně prodávat a jak má správně fungovat vaše prodejní oddělení. Jako inspiraci uvádíme některé otázky týkající se této problematiky:

 • Jaké prodejní kanály zvolit?
 • Jakou zvolit prodejní strategii pro dané prodejní kanály?
 • Jaké způsoby prodeje jsou pro vás vhodné?
 • Jaká je pro vás vhodná prodejní organizace?
 • Jak postavit prodejní tým?
 • Jak tým naučit správným prodejním dovednostem?
 • Jak motivovat obchodní zástupce?
 • Jak má vypadat prodejní plán?
 • Jak postavit administraci prodeje?
 • Jak zakomponovat obchodní marketing?
 • Jaké prodejní materiály potřebujeme?
 • Proč a jak vyhodnocovat podpůrné akce?