Právní pomoc pro chodu firmy

Právo je důležité při mnoha činnostech ve firmě a my vám pomůžeme, abyste s ním nemuseli zápis. Spojujeme 3 důležité oblasti dohromady:

 • Přípravu interních procesů, postupů a směrnic
 • Právo v IT, ať už jde o nákup, provoz a pronájem zařízení, nebo legální zacházení s osobními údaji
 • Implementaci zákonných a oborových předpisů a norem, ať už jde o legislativu (Občanský zákoník, Zákoník práce, legislativa související s GDPR, atd.) tak normy řady ISO (ISO 9000, 10000, 27 000, a další), nebo jiné.

Náš advokát se zkušenostmi obchodního i pracovního práva ověřuje správnost důležitých směrnic, připraví smlouvy a zajistí, aby vaše obchodní i pracovně-právní vztahy byly korektní a jasné.

Právo a IT

V oblasti IT je řada velmi důležitých aspektů, kterým musí firma správně implementovat, aby nenarazila na vážné potíže:

 • Průkaznost provedené operace. Nástrojů, jak prokázat, že určitý pracovník v určitém čase provedl nějakou operaci je řada, nejspolehlivější je ale řádná implementace a používání elektronického podpisu. Jeho zavedení vyžaduje správně nastavené procesy, vhodné systémy i vyškolené pracovníky.
 • Bezpečná a průkazná komunikace se obchodními partnery, státními organizacemi i klienty. I email může být spolehlivý, a pokud se správně používá, je stále nejpraktičtější formou vzdálené komunikace. Je ale řada modernějších způsobů, které jsou často efektivnější
 • Právně správné používání a vývoj informačních systémů. Ať je forma vlastnictví jakákoli a v nemenší míře i u systémů vyvíjených vlastními lidmi, je třeba ohlídat řadu právních aspektů vůči dodavateli, správci, vlastnictví dat, zabezpečení atd.
 • Legálnost dat, které firma využívá nesouvisí jenom s GDPR, ale i obchodními smlouvami, pracovním právem a dalšími zákony.

Naše pomoc má 2 základní formy:

 • audit, při kterém se ověří stav současných systémů, smluv a dat a upraví se ty oblasti, které jsou špatně, nebo vytvářejí velké riziko.
 • Konzultační pomoc dlouhodobá nebo jednorázová při kterých se řeší konkrétní problémy, např. uzavření smlouvy na dodávku software

Právo a interní směrnice

Interní směrnice jsou nejvíc ovlivněny pracovním právem, zejména zákoníkem práce a občanským zákoníkem. Nemalou roli ale hraje i řada dalších předpisů, např. účetní předpisy. Umíme pomoc se všemi oblastmi směrnic, procesů a interních postupů a zajistit, aby vaše firma byla v souladu s platnou legislativou. Nejdůležitější jsou oblasti:

 • Odpovědnost výkonných i řídících pracovníků
 • Práva a povinnosti vyplývající z pracovní pozice a funkce
 • Ochrana zdraví a bezpečnosti
 • Ochrana duševního vlastnictví, osobnosti, klientských a obchodních dat
 • Ochrana fyzického majetku
 • Plnění norem a předpisů

Vývoj a výroba podléhá velkému množství předpisů a standardů od státu, odběratelů i jiných organizací. Jejich plnění vyžaduje přípravu na straně pracovních postupů a dokumentace, většinou ale také prabidelný dohled jejich dodržování v každoročních cyklech, i jednorázově. To všechno pro vás dokážeme zajistit:

 • Navrhnout, jak konkrétní předpisy plnit
 • Vypracovat v souladu se směrnicemi dokumentaci a vyškolit pracovníky
 • Zajistit dohled a audity při projektech nebo v kontinuální činnosti.