Marketingové řízení a projekty

Marketing je stěžejní oblastí firmy, je to její určující prvek

V současné době mluvíme o tom, že firmy jsou marketingově řízené. Aby vaše produkty obstály na trhu, je nutné, aby správně pracoval váš marketing a vaše marketingová strategie byla správná. Ne každá firma disponuje kvalitním marketingovým týmem, nebo alespoň zkušeným specialistou. Proto PDQM nabízí takové odborníky, kteří mohou firmám poskytnout marketingové poradenství, nebo se podílet na konkrétních projektech marketingového řízení. Tam kde marketingový tým existuje může PDQM poskytnout odborný pohled zvenčí. Zanalyzuje existující marketingové plány a aktivity, poskytnout cenný nezávislý pohled, který učiní vaši nabídku ještě atraktivnější a s co nejefektivnějším využitím investovaných prostředků.

Marketing není jen obor nebo oddělení ve firmě, je to forma myšlení a nastavení celé firmy

Je to jednak řídící prvek firmy, ale také její motor. Měl by dávat firmě impulzy a energii. I proto je třeba, aby byl marketing v myšlení firmy silně obsažen, měl podporu vedení a vysokou míru součinnosti s ostatními odděleními ve firmě. Marketingový pohled by měl být součásti myšlení všech manažerů a řídících pracovníků.

Poradíme ve všech aspektech, které marketing a marketingové řízení vyžaduje

Jako inspiraci uvádíme některé základní otázky na něž umíme odpovědět:

 • Jak nastavit marketingový mix, aby byl atraktivní?
 • Jak upravit výrobek? Za jakou cenu ho prodávat? Jaký prodejní kanál zvolit (distribuce)? V jakém obalu ho předkládat zákazníkům a spotřebitelům? Jakou mu dát promoční podporu (reklama, promoce, slevy)?
 • Jak má vypadat marketingový plán a „brand plan“?
 • Jakou podporu má dostat výrobek během roku?
 • Jak podpořit výrobek reklamou?
 • Jak výrobek inovovat v průběhu jeho životního cyklu?
 • Jak zjistit co si o něm myslí spotřebitelé?
 • Proč spotřebitelé ztrácejí o výrobek zájem?
 • Proč a jak hodnotit podpůrné akce?
 • Jak vybudovat marketingové oddělní ve firmě?
 • Kde získat data z trhu?
 • Kterou reklamní agenturu si vybrat?