Komerční řízení, strategie, plánování, akce

Aby firma byla úspěšná a generovala zisk, musí její komerční část pracovat kompaktně, strategicky a plánovitě.

Ne každá firma má ve své organizaci pozici komerčního řiditele. Je to otázka velikosti. Nicméně každá firma by měla myslet na komerční aspekt jejího chodu. Tedy na to, jak stavět a sladit strategii, plány a aktivity jednotlivých oddělení firmy tak, aby generovala potřebné obraty, aby její náklady byly odpovídající a aby na konci byl zisk. To vše v souladu s plánem.

Komerční řízení zejména ovlivňuje dvě komerční oddělení (činnosti) ve firmách. Těmi jsou prodej a marketing.

Pro komerční úspěch firmy je marketing a prodej zásadní. Je důležité, aby obě oddělení (funkce ve firmě) dobře pracovala ve svých oblastech. Ovšem neméně důležité je, aby pracovala společně, dohromady. Jejich strategiie by měly být koordinovány, navzájem se doplňující a v celku tvořit právě komerční strategii firmy. Tato dvě oddělení mají zásadní vliv na obrat firmy a proto by měla hrát zásadní roli ve vedení celé firmy. I proto ve větších firmách ustavují roli komerčního ředitele, který má zajistit koordinaci prodeje a marketingu. Jejich jednotnost ve směřování, ale také být zásadním hlasem při řízení celé firmy a v prosazování důležitých prvků komerční strategie v nejužším vedení firmy.

PDQM  vám poradí jak prvek komerčního řízení a plánování zasadit do vaší firmy, jak ho učinit efektivním a takovým, aby byl přínosem pro komerční úspěšnost vaší firmy.

Příklady otázek, se kterými vám rádi pomůžeme v oblasti komerčního řízení:

  • Jak zavést komerční řízení ve firmě?
  • Jaké jsou hlavní nástroje pro úspěšné komerční řízení?
  • Jak vytvořit komerční plán?
  • Jak má vypadat úspěšná komerční strategie?
  • Proč se nám nedaří generovat zisk?
  • Proč nám klesají prodeje přestože máme silnou marketingovou kampaň (prodejní promoci)?
  • Jaká data potřebujeme a kde je získat?