Systém řízení kvality – zavedení a automatizace

Pomůžeme vám, aby váš systém řízení kvality byl moderní a efektivní. Budete pak mít méně práce a bude vás bavit.

Pokud máte systém řízení jenom „na papíře“ ve směrnicích, nebo ho nemáte vůbec, máme pro vás efektivní řešení, které vám ušetří až 1/4 času, díky moderním nástrojům.

Díky kombinaci systémové podpory a detailní znalosti celé řady standardů a norem umíme výrazně zefektivnit interní komunikaci a řízení. Díky tomu skutečně pomáhají normy, které jsou jinak vnímané jako papírování a zbytečná práce. Ukážeme vám, že s nimi budete mít méně práce, než jste měli bez nich, a pomůže to efektivitě práce i kvalitě.

Standardy ISO 9001, ISO 10500, ISO 20000, ISO 27000, ISO 26262, Automotive SPICE i další umíme podpořit i vám vytvořit celý ISM – Integrovaný systém jakosti, služeb, kvality a bezpečnosti informací.

Co zajistíme

  • Připravíme vaši procesní dokumentaci. Vyjdeme z vašich procesů a zkušenosí, ale pro dokumentaci použijeme naše vzory.
  • Automatizujeme pomocí systému AyMINE interní porady, komunikaci, rozhodování, ale i agendy manažera bezpečnosti, GDPR a další.
  • Systém vám bude sám zajišťovat povinnou dokumentaci činností. My se můžeme postarat i o povinné interní audity.
  • Náš systém evidence problémů, nedostatků, požadavků a všech dalších povinných informací je intuitivní, takže se vám s ním bude pohodlně pracovat. Nebude to evidence v šuplíku, ale živý systém, který budete mít rádi. Ukázky můžete najít např. YouTube - AyMINE Pulse.

Jak vám systém ušetří čas ve firmě si můžete přečíst zde.