Outsourcing systému jakosti

Soustřeďte se na svou práci. My se postaráme, aby to ostatní, co je nutné, probíhalo co nejvíce automaticky. Přitom bude všechno pro vás transparentní, vždy můžete sami zkontrolovat, že je vše v pořádku.

Posteraáme se, aby ve vaší firmě nebo projektu byly dodržovány standardy a normy, které projekt a zákzaníci vyžadují. Pohlídáme, abyste měli potřebnou dokumentaci, školení a certifikáty v pořádku a nestalo se, že zakázk bude mít "kvůli papíru" problémy.

Pro projekt nebo celo vaši firmu zřídíme a budeme udržovat kancelář, připravíme šablony, dokumenty, naplánujeme kontroly a pohlídáme, aby proběhly průběžné a výstupní kontroly, jak je třeba. Veškerou dokumentaci připravíme pro vašeho zákazníka. Budeme komunikovat s jeho manažerem jakosti a dohlédneme, aby jeho požadavky byly splněny.

O co se postaráme

  • Připravíme vaši procesní dokumentaci. Vyjdeme z našich vzorů a tak ušetříte 99% času a nákladů na její přípravu.
  • Nastavíme vám automtizované procesy, které se postarají, aby lidé věděli, co mají dělat, bez velkých nároků na přípravu. Potřebné kroky tak pohlídají naše procesy. Nemusíte vytvířet své vlastní, což vám zase ušetří čas nejen na přípravě, ale i na školení lidí. Lidé navíc budou spokojenější, když se nebudou muset učit procesy.
  • Postaráme se o interní audity, kontroly a výkazy. Automatické procesy, které hlídají procey požadavané normami doplní zkušení lidé od nás, kteří pomohou s činnostmi vyžadujícími dobrou znalost příslušných norem.
  • Náš systém evidence požadavků, testů a kroků plní požadavky norem a velmi tak usnadní práci s informacemi. Ty jsou navíc pohromadě, pod kontrolou a s možností kdykoli je převést do wordu nebo excelu pro analýzy, výkazy nebo předání. Samozřejmě ale pouze těm zaměstnancům, kteří s nimi mají pracovat.
  •