Správa dokumentů a ochrana informací

Informace a dokumenty je potřeba nejenom zpřístpunit lidem, ale také chránit před nežádoucí změnou, přístupem nebo ztrátou

AyMINE disonuje systémem správy informací a dokumentů, kterým budete řídit dostupnost informací do posledního detailu.

Správa informací a dokumentů

AyMINE se na pojem informace dívá obecně – podporuje stejnou správu informací uložených v systému přímo, jako dokumentů, které jsou k nim přidány.

AyMINE nabízí víc, než DMS:

  • Informační položky mnoha typů umožňují strukturovat informace mnohem lépe, než když budete mít vše v dokumentech. Pracuje s desítkami objektů, počínaje úkoly, ale také zápisy, rozhodnutí, požadavky a mnoho dalších. Místo obecného dokumentu tak členíte informace podle toho, čím skutečně jsou.
  • Objekty mají svůj životní cyklus, který odpovídá standardům ISO 9000, ISO 20000, ale i standardům atomobilového průmyslu, např. ISO 26262 nebo Automotive SPICE
  • V AyMINE máte archivační systém umožňující provádět archivaci jak organizačních záznamů, tak projektových dat. V souladu se standardy jako ISO 26262, CMMI, SPICE a dalších archivace umožňuje plně kombinovat uzamčení dokumentů na konci proektové etapy s jejich zpřístupněním v projektech a uchováváním analytických a projektovývh vazeb.
  • Systém od začátku návrhu dbal na to, aby podpoorval audit a kontrolu všech změna a operací. Když přijde auditor, nebude muset žádné záznamy hledat.
  • V neposlední řadě – a my to povžuejeme skutečně za důležité – s AyMINE se bez spousty dokumentů skutečně obejdete. AyMINE za vás automaticky vytvoří mnoho záznamů, které standardy a audity vyžadují, praccuje s nimi jako s chráněmými daty a tak poskytuje potřebné důkazy o činnostech.
  • Plno

Ochrana v souladu s ISO 27000

A naše hlavní výhoda? Poskytujeme vám systém s kompletní správou. Když budete chtít, postaráme se vám o nastavení podle vašich potřeb. Nemusíte mít nikoho, kdo IT rozumí, a přesto můžete mít pohodlí a zabezpečení, které mají velké firmy s vlastním IT.