Internetové stránky a odpovědnost vlastníka

Vlastník stránek

Vlastníkem stránek i celého jejich obsahu je společnost PDQM, s.r.o. IČ: 278 70 588.

Žádná z částí stránek nesmí být kopírována a využívána bez písemného souhlasu vlastníka stránek.

Omezení odpovědnosti

Obsah stránek www.pdqm.cz, www.pdqm.eu, www.CMMI.cz, www.ISO-26262.cz je k dispozici k použití tak, jak je. PDQM, s.r.o. ani autoři webu nenesou žádnou odpovědnost za následky použití informací z těchto stránek a důsledky, které použití informací způsobí. Stránky neobsahují právně závazné  výklady legislativy, státních nebo oborových norem a standardů. Provozovatel stránek nese žádnou odpovědnost za případné důsledky užití obsahu stránek v jakémkoli směru a činnosti.

Texty obsahují odkazy na stránky třetích stran, PDQM, s.r.o. nemá žádnou odpovědnost ani vlastnický vztah ke stránkám a nezodpovídá za jejich právní bezvadnost. To se týká všech odkazovaných stránek na jiných adresách, než výše uvedených.

Zveřejnění jakýchkoliv informací na uvedených stránkách, s výjimkou stránek o právech užití a Omezení odpovědnosti nemá povahu žádného právního úkonu, není-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Obsah stránek není závaznou obchodní nabídkou.

Aktuálnost informací

I když jsou informace na stránkách pravidelně aktualizovány, PDQM, s.r.o. neručí za jejich aktuálnost. Pro aktuální informace kontaktujte přímo společnost PDQM, s.r.o.