Ochrana osobních údajů v PDQM

PDQM zná hodnotu soukromí a dělá vše pro to, aby svou činností nenarušovala soukromí svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo kolegů. Zejména dbáme na to, aby PDQM neshromažďovala a nezpracovávala žádné osobní údaje, které nejsou nezbytné pro efektivní spolupráci na projektech.

Informace, které udržujeme

V době, kdy od nás poptáváte nebo odebíráte služby, udržují si kontakty na vaše pracovníky ve svém adresáři ti zaměstnanci, se kterými spolupracujete. Kontakty jsou ve společnosti viditelné jednatelům a účetním pro potřeby komunikace smluvních a fakturačních záležitostí. Do 1 roku po ukončení poslední spolupráce jsou kontakty odstraňovány. Nadále jsou pouze součástí archivované projektové dokumentace.

Informace o vaší společnosti, ale bez osobních kontaktů, jsou zaneseny v účetnictví. Jména některých vašich pracovníků jsou uvedena na fakturách (osoby odpovědné za převzetí plnění příp. objednání a vyřízení faktury).

Jména vašich jednatelů a osob oprávněných uzavírat smlouvy nebo podávat objednávky, jsou uvedeny na uzavřených smlouvách.

Smlouvy, faktury, výkazy práce aj. dokumenty související s projekty, jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení projektu / služby. Uloženy jsou v elektronickém i papírovém archivu a přístup k nim je povolen pouze jednateli společnosti odpovědnému za archiv.

Projektová dokumentace je uchovávána po dobu 1 roku po ukončení projektu pro případ navázání další spolupráce nebo reklamace. Vzhledem k povaze našich projektů obsahuje projektová dokumentace pouze jména a kontakty pracovníků, kteří se na projektu podíleli. Žádné jiné osobní údaje neshromažďujeme. Rok po ukončení projektu jsou dokumenty obsahující informace obchodního charakteru, osobní údaje, nebo jinak vymezené informace podléhající ochraně či utajení odstraňovány (smazání a skartace). Ve většině případů jsou odstraněny veškeré dokumenty s výjimkou smluvní a předávací dokumentace (nabídka, smlouva, předávací a akceptační protokoly, faktury a jejich přílohy).

Informace v rámci e-Learning portálu

PDQM provozuje e-learningový portál na adrese www.pdqm-skoleni.cz. V rámci databáze portálu jsou uvedeny kontaktní údaje osob, které mají nebo měly přístup k někte­rému z kurzů. Uvedeny jsou základní informace: jméno, příjmení, emailová adresa a název společnosti. Přístup k těmto informacím má pouze administrátor systému a lektor kurzu. Jméno účastníka se zobrazuje v rámci uzavřené diskuzní skupiny účastníkům konkrétních kurzů.

V eLearningovém portále jsou osobní údaje neaktivních uživatelů anonymizovány na žádost účastníka. Žádost můžete zaslat na kontaktní email společnosti.

Vaše práva v ochraně osobních údajů

Pro jakoukoli komunikaci ohledně vašich osobních údajů nám napiště na email firemního kontaktu. Použijte k tomu svůj pracovní email, abychom poznali, kdo jste. Všechny osobní údaje máme svázané výhradně s pracovními emaily osob. Pokud nemáme na někoho email, jeho osobní údaje neuchováváme.

Co s námi můžete řešit

Co dělat, když už svůj pracovní email nemáte?

Samozřejmě cháepeme, že zapomenutí, nebo cokoli dalšího můžete chtít i poté, co jste svou práci opoustili a o pracovní email přišli. Je pak pro nás oříšek přijít na to, kdo jste, protože „nějaký Pavel ze Seznamu“ může být celkem kdokoli. Ale věřím, že si poradíme: Napište nám, jaký pracovní email jste používali, když jste s námi spolupracovali, na jakém projektu nebo při jaké činnosti, a co jste tam vy dělali. Protože údaje neschováváme dlouho (1 rok), tak si jistě vzpomenete.

Pokud si už nemůžete vzpomenout, bylo to asi dávno. A pak si nevzpomeneme ani my. A hlavně, nemá smysl ani vzpomínat a hledat. Jak už jsme zmínili vícekrát, údaje o lidech, se kterými jsme spolupracovali, schováváme rok. Takže se stejně nic nenajde.

Můžeme pro vás udělat něco více?

Určitě ano. Především, pokud si nejste jisti, můžete si objednat naše školení o GDPR. Tam se přesvědčíte, na co máte právo, ale také, jaké máte ohledně osobních údajů povinnosti, pokud sami podnikáte.

Taky můžete chtít odbornou pomoc, či konzultaci. A nebo cokoli jiného; ozvěte se a probereme, čím pro vás můžeme být užiteční.


Více o nás

Náš blog Jak pracujeme Používané standardy