Dlouhodobá pomoc a spolupráce

PDQM umí pomáhat i s činnostmi, které vyažují malé, ale dlouhodé pracovní nasazení.

Práce ve firmách zahrnuje řadu činností a rozhodování, které je třeba vykonávat příležitostně, celkově v malém rozsahu, ale jsou dlouhodobé. PDQM umí i s tako­vými činnostmi efektivně pomáhat.

Kde se osvědčuje dlouhodobá spolupráce

Příklady činností, ve kterých se dlouhodobá spolupráce, často s malým plněním, ukázala jako velmi vhodná:

 • Udržovat procesní model
 • Čtvrtletní nebo roční analýzy z firemních dat
 • Aktualizace strategií
 • Vyhodnocení projektů
 • Připravit zprávu pro auditora
 • Připravit a realizovat interní audity
 • Aktualizovat interní dokumentaci
 • Přijmout nového pracovníka
 • Vyškolit nové pracovníky
 • Navrhnout úpravu firemní aplikace a „odřídit“ změnu s dodavatelem
 • Pomoc s rozhodováním o novém situaci na trhu, ve firmě, s vlastníky
 • Upravit texty pro firemní web
 • Poskytnout týmu zpětnou vazbu na jeho organizaci, postupy a výstupy

Výčet rozhodně není úplný a s každým novým zákazníkem zjišťu­jeme nové možnosti této formy spolupráce.

Jak vám pomůžeme

S PDQM můžete mít dlouhodobou smlouvu nebo naši pomoc jednorázově objednat. Podstatné je, že vám můžeme pomoci třeba jen půl dne za měsíc nebo jednorázově podle potřeby. Můžete se ale spolehnout, že know-how a spolupráce nezmizí, když nás měsíc nebo rok nepotřebujete. Stejně tak se můžete spolehnout, že zastaneme i dlouhodobé úkoly, i když není zrovna potřeba každý měsíc k nim přispívat. Naše odbornost tak efektivně doplní váš tým v oblastech, kde nemáte nebo se vám nevyplatí držet si vlastní know-how.

Pro řadu činností – typicky audity, reflexe, zpatná vazba – je nejefektivnější, když je vykonává někdo „mimo tým“. Mírný odstup od týmu a zkušenost s prostře­dí­mi jiných firem dává nezávislý pohled, který je pro významným přínosem.

A samozřejmě neplatíte nic víc, než co pro vás děláme.